Handelsbetingelser for Flextur og handicapkørsel med månedsfakturering

Ejeroplysninger
Trafikselskabet Midttrafik
CVR nr.: 29943176
EAN nr.: 5798002912890

Handelsbetingelser for Flextur og handicapkørsel med månedsfakturering
Flextur og handicapkørsel administreres af Trafikselskabet Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg.

Hvor kan du køre?

Flextur
Flextur kan benyttes, hvis start- og slutadressen ligger i en kommune i Region Midtjylland. Her kan du se, hvilke kommuner der tilbyder støttet Flextur

Flextur kan også bestilles tur/retur til kommunerne i Region Nordjylland. Disse ture skal bestilles telefonisk.

Nogle kommuner i Region Midtjylland har indgået prisaftaler med kommuner i Region Syddanmark, hvor du kan køre med Flextur imellem. Disse ture skal bestilles telefonisk.

Her kan du se hvilke kommuner, der har indgået disse prisaftaler

Handicapkørsel
Handicapkørsel kan benyttes i hele landet, hvis du er visiteret af din bopælskommune.

Hvem kan køre?

Flextur
Flexture kan bestilles af alle på tlf. 87 40 83 00 (tast 2).

Flextur med månedsfakturering kan kun bestilles og betales af personer, der har tilmeldt sig ordningen. Hvis du er tilmeldt månedsfakturering, kan du både bestille og betale for din tur telefonisk og online på midttrafik.flextrafik.dk eller i Flextrafik app’en. Hvis du ønsker at bestille online eller på app'en, skal du have oprettet en kundeprofil på midttrafik.flextrafik.dk

Bemærk: Du skal være minimum 15 år for at kunne oprette dig som kunde til Midttrafiks selvbetjening.

Handicapkørsel
For at bestille handicapkørsel skal du være bosat og visiteret til handicapkørsel af din bopælskommune i Region Midtjylland.

Du kan bestille din handicapkørsel på tlf. 87 40 83 00 (tast 1).

Handicapkørsel med månedsfakturering kan kun bestilles og betales af personer, der har tilmeldt sig ordningen. Hvis du er tilmeldt månedsfakturering kan du både bestille og betale for din tur telefonisk og online på midttrafik.flextrafik.dk eller i Flextrafik app’en. Hvis du ønsker at bestille online eller på app'en, skal du bruge de login-oplysninger til selvbetjeningen, som du modtog i dit velkomstbrev.

Betaling

Flextur

Betalingskort
Flextur bestilt online kan betales med Dankort, Visa Dankort, Visa Electron, MasterCard, Maestro Card og JCB. Betalingen trækkes på din konto 5 - 7 dage efter din tur er udført. Betalingskortet skal tilmeldes kundeprofilen, før en rejse kan bestilles. Hvis der er manglende dækning eller kortet er udløbet vil du modtage en rykker for betalingen i din e-Boks.

Betalingskort kan kun bruges ved online bestilling.

Månedsfakturering
Du kan tilmelde dig månedsfakturering på Flextur, hvor Midttrafik hver måned udsender en faktura med opkrævning på alle de ture, som du har kørt den forgangne måned. Fakturaen indeholder både ture med Flextur og handicapkørsel, men det fremgår ikke, hvilken type kørsel turen er. Hvis du har en ubetalt faktura, vil du modtage en rykker for betalingen enten pr. brev eller i din e-Boks. Midttrafik anbefaler, at du tilmelder betalingerne af dine fakturaer til betalingsservice, så betalingen fremover foregår automatisk.

Månedsfakturering kan både bruges ved telefonisk og online bestilling.

Kontant betaling
På Flextur kan du også betale kontant til chaufføren ved indstigning i bilen. Ved kontant betaling kan du få tilbage på op til nærmeste 100 kr. Fx hvis din tur koster 150 kr., kan du betale med op til 200 kr., som chaufføren kan give tilbage på.

Kontant betaling kan kun bruges ved telefonsik bestilling.

Handicapkørsel

Betalingskort
Handicapkørsel bestilt online kan betales med Dankort, Visa Dankort, Visa Electron, MasterCard, Maestro Card og JCB. Betalingen trækkes på din konto 5 - 7 dage efter din tur er udført. Hvis der er manglende dækning eller kortet er udløbet vil du modtage en rykker for betalingen enten pr. brev eller i din e-Boks.

Betalingskort kan kun bruges ved online bestilling.

Månedsfakturering
Du kan tilmelde dig månedsfakturering på handicapkørsel, hvor Midttrafik hver måned udsender en faktura med alle de ture, som du har kørt den forgangne måned. Fakturaen indeholder både ture med Flextur og handicapkørsel, men det fremgår ikke, hvilken type kørsel turen er. Hvis du har en ubetalt faktura, vil du modtage en rykker for betalingen enten pr. brev eller i din e-Boks. Midttrafik anbefaler, at du tilmelder betalingerne af dine fakturaer til betalingsservice, så betalingen fremover foregår automatisk.

Månedsfakturering kan både bruges ved telefonisk og online bestilling.

Kontant betaling
På handicapkørsel kan du også betale kontant til chaufføren ved indstigning i bilen. Ved kontant betaling kan du få tilbage på op til nærmeste 100 kr. Fx hvis din tur koster 150 kr., kan du betale med op til 200 kr., som chaufføren kan give tilbage på.

Kontant betaling kan både bruges ved telefonisk og online bestilling.

Bestilling

Flextur
Du kan bestille din Flextur indtil en time før turens start og tidligst 14 dage før.

Når du bestiller din tur, kan du vælge at bestille til det tidspunkt, du enten ønsker at være senest fremme til eller ønsker at blive hentet. Ønsker du at blive hentet, skal du være opmærksom på, at tidspunktet kan blive -15/+45 min. ift. dit ønske. 

Bilen kan komme tidligere, derfor skal du være klar 5 minutter før det bestilte tidspunkt. Bilen kan også blive forsinket, men den må højst komme 20 minutter senere end dit afhentningstidspunkt.

Handicapkørsel
Du kan bestille din handicapkørsel indtil to timer før turens start og tidligst 14 dage før.

Når du bestiller din tur, kan du vælge at bestille til det tidspunkt, du enten ønsker at være senest fremme til eller ønsker at blive hentet. Ønsker du at blive hentet, skal du være opmærksom på, at tidspunktet kan blive -15/+45 min. ift. dit ønske.

Bilen kan komme tidligere, derfor skal du være klar 5 minutter før det bestilte tidspunkt. Bilen kan også blive forsinket, men den må højst komme 20 minutter senere end dit afhentningstidspunkt.

Afbestilling

Afbestilling af din tur med Flextur eller handicapkørsel skal senest ske en time før rejsens start på telefon 87 40 83 00 (tast 4). Hvis turen afmeldes mindre end en time før rejsens start, vil du hæfte for betalingen af turen.

Hvis du har bestilt din tur online og ikke kan afbestille din rejse online, SKAL du kontakte driftsvagten på telefon 87 40 83 00 (tast 4).

Hvis bilen kører forgæves

Hvis bilen kommer for at hente dig på den bestilte adresse, og det ikke er muligt for chaufføren at finde dig eller komme i kontakt med dig, hæfter du for betaling af rejsen.
Hvis du udebliver fra din kørsel, og vi har kørt forgæves, bliver de øvrige ture på den pågældende dag slettet.

Forsinkelser og udeblevne vogne

Midttrafik forsøger at kontakte dig telefonisk, hvis vognen bliver forsinket. Hvis vognen er mere end 20 minutter forsinket, og du ikke er blevet kontaktet af Flextrafiks driftsvagt, skal du kontakte denne på telefon 87 40 83 00 (tast 0). Der er åbent fra kl. 6.00 – 1.00.

Er vognen mere end 20 minutter forsinket og du kontakter Flextrafiks driftsvagt, kan du bruge Flextrafik rejsegaranti.

Flextrafik rejsegaranti
Hvis du venter mere end 20 minutter på din vogn, skal du ringe til Midttrafik på 87 40 83 00 (tast 0).

  • Hvis du efter aftale med Midttrafik selv bestiller en taxa, kan du efterfølgende få beløbet refunderet.
  • Hvis du efter aftale med Midttrafik får en til at køre dig i privat bil, kan føreren efterfølgende få udgiften refunderet.
  • Hvis du kører handicapkørsel, kan du, efter aftale med Midttrafik, vælge at vente på vognen og få turen uden beregning.

Rejsegarantien gælder også, hvis Midttrafik er skyld i, at du kommer mindst 20 minutter for sent til dit rejsemål, hvis du ved bestillingen har oplyst, hvornår du skulle være senest fremme.

Rejsegarantien gælder ikke ved force majeure, dvs. når forsinkelsen skyldes forhold, som Midttrafik ikke har indflydelse på. Rejsegarantien gælder heller ikke, hvis du forsinkes af skift fra andre trafikselskaber, tog, fly eller færge.

Midttrafik refunderer kørselsudgifter op til 75 km med taxa og 75 km t/r i bil. Du lægger selv ud for udgifterne. Rejser du med taxa, skal du huske at få en kvittering, som du skal sende med din ansøgning.

Ved ansøgning om rejsegaranti skal taxakvittering med oplysning om CPR-nummer og navn sendes til:

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
Att.: Flextrafik Kundeservice

Eller ansøg om refusion via denne formular

Rejsens pris

Rejsens pris oplyses inden godkendelse af bestillingen og ændres ikke, medmindre du ændrer i den bestilte rejse.

Se mere om priser for Flextur her

Se mere om priser for handicapkørsel her

Reklamationer, klager og henvendelse til Midttrafik

Reklamationer og klager vedrørende tur rettes til Midttrafik inden 5 dage fra kørselsdatoen.

Trafikselskabet Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
E-mail: flextrafik_kundeservice@midttrafik.dk

Eller kontakt os via denne formular

Abonnementsbetingelser for Flextur og handicapkørsel med månedsfakturering

Generelt
Abonnementsbetingelserne gælder for alle brugerprofiler tilmeldt Flextur og handicapkørsel med månedsfakturering.

Betingelser for oprettelse af månedsfakturering til Flextur og handicapkørsel
Du tilmelder dig månedsfakturering til Flextur og handicapkørsel ved enten at udfylde webformularen på Midttrafiks hjemmeside her eller ved at ringe til Midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1 for handicapkørsel) (tast 2 for Flextur) på hverdage mellem kl. 8.00 – 16.00 og oplyse, at du gerne vil tilmeldes månedsfakturering.

For at du kan bruge månedsfakturering, registrerer Midttrafik dine oplysninger, herunder CPR-nr., i Midttrafiks system.

Manglende betaling
Hvis du enten har udførte kørsler svarende til 2000 kr. eller mere i egenbetaling, en restance på +500 kr. eller to ubetalte faktura for kørte Flexture eller handicapkørsler, bliver din brugerprofil spærret. Det vil ikke være muligt at bestille flere Flexture eller handicapkørsler med månedsfakturering, før du har betalt dine ubetalte ture. Bestilte ture slettes indtil betalingsforholdet er bragt i orden. Der går op til 3 hverdage fra du har betalt, til du kan bestille igen.

Vær opmærksom på, at hvis du også er tilmeldt online bestilling af Flextur eller handicapkørsel med betalingskort vil denne brugerprofil også blive spærret, hvis du har udførte kørsler svarende til 2000 kr. eller mere i egenbetaling, en restance på +500 kr. eller to ubetalte faktura til Midttrafik.

Har du udførte kørsler svarende til 2000 kr. eller mere i egenbetaling, forbeholder Midttrafik sig retten til at foretage en vurdering af din kreditværdighed med henblik på evt. spærring for bestillinger indtil betalingsforholdet er bragt i orden.

Midttrafik forbeholder sig også ret til at foretage en samlet kreditvurdering af dig i forhold til øvrig gæld til Midttrafik, hvis dette vurderes som værende relevant.

Opsigelse af Flextur og handicapkørsel med månedsfakturering
Hvis du ønsker at opsige din tilmelding til månedsfakturering, skal du kontakte Midttrafik herom enten på flex@midttrafik.dk eller pr. brev og oplyse, at du ønsker at opsige dit abonnement med månedsfakturering.

Brevet skal sendes til: Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg, Att: Flextrafik.

Hvis du opsiger Flextur og handicapkørsel med månedsfakturering, er det dit ansvar at få slettet evt. forudbestilte ture med denne betalingsmetode. Hvis du ikke sletter dem, hæfter du for betalingen.

Hvis du ønsker at blive tilmeldt månedsfakturering igen, skal du kontakte Midttrafik. Se hvordan du kontakter Midttrafik i afsnittet ’Betingelser for oprettelse af månedsfakturering til Flextur og handicapkørsel’.

Ændringer af priser og vilkår
Midttrafiks øvrige rejsebestemmelser, herunder billettering og kontrol, er gældende. Rejsebestemmelserne kan ses her

Abonnementsbetingelserne for månedsfakturering er gældende pr. 8. februar 2021.

Sidste ændringsdato: Januar 2021

Betingelserne kan ændres løbende.

Håndtering af personoplysninger

Alle personlige oplysninger, herunder CPR-nummer, bliver behandlet strengt fortroligt.

Du kan se, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet her

Videregivelse af personoplysninger
CPR-nummeret og oplysninger om hjælpemidler registreres i Flextrafiks bestillings- og planlægningssystem. Systemet drives af FlexDanmark, som er et IT-selskab ejet af Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, FynBus, Movia og Sydtrafik. CPR-nummeret og oplysninger om hjælpemidler videregives således til FlexDanmark for at kunne bestille og planlægge kørsler. FlexDanmark har til huse på Tankedraget 7, 3. sal, 9000 Aalborg.

Midttrafik samarbejder med de øvrige trafikselskaber om udførelsen af kørslen. CPR-nummeret og oplysninger om hjælpemidler videregives til andet trafikselskab, hvis kørslen skal udføres i anden region. CPR-nummeret og oplysninger om hjælpemidler videregives til andre trafikselskaber eller FlexDanmark, når Midttrafik får hjælp til telefonpasning.

CPR-nummeret videregives IKKE til de chauffører eller vognmænd, der udfører kørslen for Flextrafik.

Telefonnummer videregives kun til chauffør eller vognmand, hvis kunden har givet accept hertil i forbindelse med turbestillingen eller visitationen til kørslen.