Publiceret 2. januar 2024

Anskaffelsesproces vedrørende dansk version af På Egna Ben

Midttrafik ønsker at indgå kontrakt med én leverandør om udviklingsarbejde, drift, support og hosting af en dansk version af en svensk platform På Egna Ben på baggrund af den eksisterende kildekode.

På Egna Ben er en svensk platform målrettet folkeskolens mellemtrin. Platformen er inddelt i kommuner og indeholder et konkurrenceelement, hvor skoleklasser kan indmelde point for bæredygtig transport til skole. På Egna Ben indeholder også en række øvelser og faktaark.

Anskaffelsesproces gennemføres i henhold til udbudslovens §§ 191 og 192 vedr. offentlige indkøb under tærskelværdien med klar grænseoverskridende interesse.

Frist for at aflevere tilbud er den 15. januar 2024, kl. 12:00.

Kontakt Britta Charmig, brc@midttrafik.dk for mere information om anskaffelsesprocessen og fremsendelse af kildekode.