Spørgsmål og svar om kontrolafgifter

headline here
Jeg har fået en kontrolafgift og vil klage
headline here
Mit barn har fået en kontrolafgift, men det er til voksentakst

Udfyld formularen, som du finder her 

Midttrafik kontakter dig med det beløb du skal indbetale.

headline here
Jeg har glemt mit pendlerkort/pensionistkort/Ungdomskort, og fået en kontrolafgift

Du kan få ændret din kontrolafgift til et administrationsgebyr på 125 kr. hvis du henvender dig til Midttrafik.

Udfyld formularen, som du finder her

headline here
Jeg har mødt en kontrollør – hvordan får jeg kontrolafgiften?

Midttrafik træffer den endelige afgørelse om en kontrolafgift på baggrund af de oplysninger, der videregives fra kontrolløren.

Som udgangspunkt sendes kontrolafgiften til din e-Boks inden for få dage. Hvis du er fritaget, vil du i stedet modtage din faktura med brev i din fysiske postkasse. Der kan gå op til en uge, før du modtager brevet.

headline here
Hvor kan jeg betale min kontrolafgift?

Du kan betale din kontrolafgift i din netbank, eller du kan aflevere din faktura til betaling i banken efter aftale med dem.

Du kan også betale din kontrolafgift med kontanter, betalingskort eller MobilePay på Midttrafiks Kundecenter, se åbningstider

headline here
Kan jeg betale med MobilePay?

Du kan kun betale med kontanter, betalingskort eller MobilePay ved personligt fremmøde på Midttrafik Kundecenter, se åbningstider

headline here
Jeg har fået en kontrolafgift for at medbringe min cykel

Der skal indløses billet for at medtage en cykel i kollektiv trafik. Kontrolafgiften koster 100 kr. Du kan evt. udfylde formularen, som du finder her

headline here
Jeg har fået en kontrolafgift for min hund

Der skal indløses børnebillet for en hund, der er så stor, at den ikke kan bæres i en taske. Kontrolafgiften er 500 kr. Du kan evt. udfylde formularen, som du finder her

headline here
Jeg har fået en kontrolafgift, men har ikke kørt med kollektiv trafik

Hvis du mener, at dine personoplysninger er blevet misbrugt af en fremmed person, skal du anmelde dette til dit lokale politi. Herefter skal du sende anmeldelseskvitteringen til Midttrafik via kontaktformularen, som du finder her

headline here
Mine personoplysninger er misbrugt

Hvis du mener, at dine personoplysninger er blevet misbrugt af en fremmed person, skal du rette henvendelse til dit lokale politi og få oprettet et journalnummer. Herefter skal du sende journalnummeret til Midttrafik via kontaktformularen, som du finder her

headline here
Min telefon manglede strøm da kontrolløren kom

Når du rejser med kollektiv trafik, skal du altid kunne fremvise en gyldig billet.

Det er dit eget ansvar at sikre, at din telefon altid har strøm.

headline here
Kontrolløren kunne ikke læse min skærm, da den er itu

Når du rejser med kollektiv trafik, skal du altid kunne fremvise en gyldig billet.

Det er dit eget ansvar at sikre, at din skærm kan læses af andre end dig selv

headline here
Jeg får regninger fra Aarhus Kommune – hvad sker der?

Midttrafik sender faktura, når der er truffet afgørelse om kontrolafgift. Hvis ikke fakturaen betales, sendes der en rykker på beløbet.

Hvis rykkeren ikke betales, opkræves fordringen af Aarhus Kommune på vegne af Midttrafik. Der pålægges rykkergebyr ved fortsat manglende betaling.

headline here
Der er lagt gebyr på min kontrolafgift

Midttrafik sender faktura, når der er truffet afgørelse om kontrolafgift. Hvis ikke fakturaen betales, sendes der en rykker på beløbet.

Hvis rykkeren ikke betales, opkræves fordringen af Aarhus Kommune på vegne af Midttrafik.

Første gang Aarhus Kommune sender en rykker pålægges et gebyr på 250 kr. Anden gang pålægges der yderligere et gebyr på 250 kr.

Ved overførsel til Gældsstyrelsen påløber der yderligere gebyr og renter.

headline here
Gældsstyrelsen har modregnet kontrolafgift i min løn

Gældsstyrelsen inddriver gæld til det offentlige, herunder også kontrolafgifter. Der må laves særlig lønindeholdelse vedrørende kontrolafgifter.

headline here
Der er modregnet kontrolafgift i min overskydende SKAT

Gældsstyrelsen inddriver gæld til det offentlige, herunder også kontrolafgifter. Der må modregnes i beløbet til udbetaling vedr. overskydende SKAT.

headline here
Jeg vil ikke betale min kontrolafgift

Hvis du undlader at betale din kontrolafgift og den efterfølgende udsendte rykker fra Midttrafik, overføres fordringen til opkrævning ved Aarhus Kommune på vegne af Midttrafik. Hvis du ikke betaler til Aarhus Kommune, vil din gæld inkl. rykkergebyrer blive overført til inddrivelse ved Gældsstyrelsen.

headline here
Jeg køber aldrig billet, men betaler altid mine kontrolafgifter

Midttrafik laver anmeldelser til politiet i henhold til Straffeloven §298, stk. 4, når du inden for en 2-årig periode har fået mange kontrolafgifter. Det er uden betydning om kontrolafgiften er betalt eller ej.

headline here
Kontrolløren siger mit kort er falsk

Det betragtes som dokumentfalsk, hvis der ændres i bestående tekst på billetter, hvis der fremvises en fotokopi af billetten eller, hvis der fremvises en videresendt digital billet.

Billetten/kortet inddrages, hvis der er mistanke om forfalskning, og sagen overgives til politiet.

headline here
Kan jeg lave en afdragsordning med Midttrafik?

Det er ikke muligt at lave en afdragsordning med Midttrafik.