Spørgsmål og svar om kontrolafgifter

In English

Midttrafik er ved at implementere et nyt økonomisystem. Det betyder, at der ikke bliver sendt opkrævninger på kontrolafgifter i perioden 15. maj til 24. juni. Du vil modtage opkrævningen i din e-Boks efter den 24. juni. Det betyder også, at Midttrafik i perioden ikke kan se eller registrere indbetalinger via banken. Indbetalinger via banken vil blive registreret efter den 24. juni 2024. 

Modtagelse af kontrolafgift

headline here
Jeg har mødt en kontrollør – hvordan og hvornår modtager jeg kontrolafgiften?

Midttrafik træffer den endelige afgørelse om en kontrolafgift på baggrund af de oplysninger, der videregives fra kontrolløren.

Som udgangspunkt sendes kontrolafgiften til din e-Boks inden for få dage. Hvis du er fritaget for digital post, vil du i stedet modtage din faktura med brev i din fysiske postkasse. Der kan gå op til en uge, før du modtager brevet.

headline here
Hvorfor får jeg en kvittering på sms?

Hvis du ikke kan fremvise en gyldig billet eller et gyldigt kort ved en billetkontrol, registrerer kontrolløren, at du ikke var korrekt billetteret.

Du modtager herefter en kvittering på sms. Sms'en er gyldig som billet til linjens endestation. Omstigning kan ikke finde sted. Hvis du ikke oplyser dit mobilnummer, modtager du ikke en kvittering.

Sms’en må ikke videresendes eller ændres. Se Midttrafiks rejseregler i forhold til misbrug

Vær opmærksom på:
Du kvitterer digitalt med din underskrift. Hvis du undlader at underskrive, eller siger nej til at modtage en sms-kvittering, kan du stadig modtage en afgørelse om at blive pålagt en kontrolafgift.
headline here
Mit barn har fået en kontrolafgift til voksentakst - hvad gør jeg?

Udfyld formularen

Midttrafik kontakter dig herefter med det beløb, du skal indbetale.

headline here
Hvorfor har jeg fået en kontrolafgift for min cykel?

Du skal købe en cykelbillet, når du skal have din cykel med i bus, letbane eller tog. Kontrolafgiften er 100 kr.

Læs mere om at medbringe cykel, løbehjul m.m.

headline here
Hvorfor har jeg fået en kontrolafgift for min hund?

Du skal købe en børnebillet til din hund, hvis den er så stor, at den ikke kan bæres i en taske. Kontrolafgiften er 500 kr. 

Læs mere om at medbringe dyr

headline here
Hvordan behandler Midttrafik mine personlige oplysninger?

Midttrafik og billetkontrollørerne behandler personlige oplysninger om dig i billetkontrollens afgiftssystem.

Ifølge persondatalovgivningen har du ret til indsigt og berigtigelse af de oplysninger, som Midttrafik har om dig.

Se Midttrafiks privatlivspolitik

Betaling af kontrolafgift

headline here
Hvordan betaler jeg min kontrolafgift?

Du kan betale din kontrolafgift i din netbank, eller du kan aflevere din faktura til betaling i banken efter aftale med dem. 

Du kan også betale din kontrolafgift i Midttrafik webshop

Hos Midttrafik Kundeservice på Aarhus Rutebilstation kan du betale din kontrolafgift med kontanter, betalingskort eller MobilePay ved personligt fremmøde. Se åbningstider

headline here
Hvor finder jeg betalingsoplysningerne til min kontrolafgift?

Betalingsoplysningerne står nederst på fakturaen med fed skrift – det er linjen der begynder med +71<

headline here
Kan jeg lave en afdragsordning med Midttrafik?

Nej, det er ikke muligt at lave en afdragsordning med Midttrafik.

headline here
Kan jeg få studierabat på en kontrolafgift?

Der gives ikke studierabat på en kontrolafgift. 

Læs reglerne for billettering og billetkontrol

headline here
Hvorfor får jeg regninger fra Aarhus Kommune?

Midttrafik sender en faktura, når der er truffet afgørelse om en kontrolafgift. Hvis du ikke betaler fakturaen, får du en rykker på beløbet.

Hvis rykkeren ikke bliver betalt, overgår opkrævningen til Aarhus Kommune på vegne af Midttrafik. Der pålægges et rykkergebyr ved fortsat manglende betaling.

headline here
Hvorfor er der lagt gebyr på min kontrolafgift?

Midttrafik sender en faktura, når der er truffet afgørelse om en kontrolafgift. Hvis du ikke betaler fakturaen, modtager du en rykker på beløbet.

Hvis rykkeren ikke bliver betalt, overgår opkrævningen til Aarhus Kommune på vegne af Midttrafik.

Første gang Aarhus Kommune sender en rykker pålægges et gebyr på 250 kr. Anden gang pålægges der yderligere et gebyr på 250 kr.

Ved overførsel til Gældsstyrelsen påløber der yderligere gebyr og renter.

headline here
Hvorfor har gældsstyrelsen modregnet kontrolafgiften i min løn?

Gældsstyrelsen inddriver gæld til det offentlige, herunder også kontrolafgifter. Der må laves særlig lønindeholdelse vedrørende kontrolafgifter.

headline here
Hvorfor er kontrolafgiften modregnet i min overskydende SKAT?

Gældsstyrelsen inddriver gæld til det offentlige, herunder også kontrolafgifter. Der må modregnes i beløbet til udbetaling vedr. overskydende SKAT.

headline here
Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler min kontrolafgift?

Hvis du undlader at betale din kontrolafgift og den efterfølgende udsendte rykker fra Midttrafik, overgår opkrævning til Aarhus Kommune på vegne af Midttrafik. Hvis du ikke betaler til Aarhus Kommune, vil din gæld inkl. rykkergebyrer blive overført til inddrivelse ved Gældsstyrelsen.

headline here
Hvad sker der, hvis jeg aldrig køber billet, men altid betaler mine kontrolafgifter?

Midttrafik laver anmeldelser til politiet i henhold til Straffeloven §298, stk. 4, når du inden for en 2-årig periode har fået mange kontrolafgifter. Det er uden betydning om kontrolafgiften er betalt eller ej.

Misbrug og dokumentfalsk

headline here
Kontrolløren siger mit kort er falsk - hvad sker der?

Det betragtes som dokumentfalsk, hvis der ændres i bestående tekst på billetter, hvis der fremvises en fotokopi af billetten eller, hvis der fremvises en videresendt digital billet.

Billetten/kortet inddrages, hvis der er mistanke om forfalskning, og sagen overgives til politiet.