21. juni 2022

Nye køreplaner fra 26. juni

Midttrafiks busser og Letbanen skifter køreplaner fra 26. juni. Mange busser starter op med en sommerkøreplan, efterfulgt af en ny normalplan fra 7. august. Alle køreplaner er tilgængelige på midttrafik.dk og Rejseplanen.

Se de nye køreplaner

Vi tilpasser køreplanerne i samarbejde med kommuner og Region Midtjylland på baggrund af henvendelser fra kunder og chauffører. Busserne bliver så vidt muligt tilpasset mødetider i skoler, på uddannelser og større arbejdspladser. Midttrafik ønsker at gøre rejsen så let for kunderne som muligt. Der er fokus på lette skift mellem transportformer, fx bus og letbane, og overholdelse af bussens planlagte køretider.

Vi anbefaler, at du orienterer dig om de nye køreplaner på midttrafik.dk eller på Rejseplanen i god tid. De væsentligste ændringer er listet her:

Østjylland:

  • Rute 200 ændrer ruteforløb og vil fra 26. juni køre gennem Busgaden. Der bliver fri ind- og udstigning ad alle døre, hvilket også er med til, at bussen kan komme hurtigt videre fra stoppestederne. Læs mere
  • Rute 100 medtager cykler gratis på alle ledbusser som et pilotforsøg. De busser, der medtager cykler vil være tydeligt markeret og afgangene vil fremgå af Rejseplanen. Læs mere
  • Letbanen L1 vil fra 7. august køre fire gange i timen mellem Hornslet og Aarhus H i myldretiden. Læs mere 

Midt- og Vestjylland: 

  • Der er udarbejdet ny regionalrutestruktur i Midt- og Vestjylland, som en del af en større fælles trafikplan for 8 midt- og vestjyske kommuner. Her er der især fokuseret på at gøre det lettere for unge at tage bussen til uddannelse ved en tilpasning i forhold til uddannelsesinstitutionernes ringetider. Læs mere
  • Som en del af ovennævnte struktur vil X Busruterne 928X, 953X og 960X blive kørt som almindelige regionalruter, der stopper på hele ruten. Flere afgange vil i et vist omfang blive erstattet af lynbusafgange. Læs mere 
  • Holstebros bybusnet er blevet tilpasset. Bybusserne vil fra 26. juni køre i nogle nye områder og enkelte bybuslinjer vil som noget nyt køre om aftenen. Læs mere