Fagligt forum

headline here
Om Fagligt Forum

Fagligt Forum (FF) er et samarbejdsorgan for Midttrafik og bestillere af kollektiv trafik i Midttrafiks område, dvs. de
18 kommuner og Region Midtjylland.

På møderne drøfter administrative medarbejdere aktuelle emner og initiativer omkring kollektiv trafik. Møderne afholdes 2 gange årligt i Silkeborg.

headline here
Kontaktpersoner i Fagligt Forum

Her kan du se en oversigt over kontaktpersonerne i Fagligt Forum.

Kontaktpersoner (Midttrafik, kommuner og Region Midtjylland)

headline here
Fagligt Forum - møder i 2007 - 2014

Materialer kan rekvireres ved at kontakte Per Elbæk, pel@midttrafik.dk, tlf. 21 47 86 76 

2014

29. oktober

Dagsorden
Referat
Deltagerliste
Siden sidst, Per Elbæk
Ny lov om trafikselskaber, Per Elbæk
Bus IT, Michael Steinberg
Stoppesteder, Michael Steinberg
Stoppestedsprojekt i NT, Ole Schleemann

13. maj
Dagsorden
Referat
Deltagerliste
Økonomi, Jens Erik Sørensen
Flextur, Jesper Staberg Thomsen
Gruppearbejde, oplæg, Per Elbæk
Yderpuljer, Per Elbæk
Drivmiddelrapport
Drivmiddelrapport - samlede bilag


2013

9. december
Dagsorden
Referat
Deltagerliste
Siden sidst v. Jens Erik Sørensen
Lektiebusser v. Per Elbæk
Rabatruter på rejseplanen v. Per Elbæk
Pensionistkort i Randers v. Henning Nielsen
Pulje til yderområder v. Henning Nielsen 
Trafikplan 2013 -2017 v. Henning Nielsen

5. september
Dagsorden
Referat 
Deltagerliste  
Dias Jens E Sørensen  
Dias Søren Sørensen  
Dias Michael Steinberg 

4. marts 
Dagsorden  
Referat  
Bilag


2012

20. november
Mødet blev aflyst

20. september
Dagsorden  
Referat  
Bilag

11. april 
Dagsorden
Referat 
Bilag


2011

24. oktober
Dagsorden  
Referat  
Bilag

25. marts
Dagsorden
Referat 
Bilag


2010

2. november
Dagsorden  
Referat  
Bilag

11. maj
Dagsorden 
Referat  
Bilag

12. januar
Dagsorden  
Referat  
Bilag 


2009

3. december
Udsat til 12. januar 2010

1. oktober
Mødet blev aflyst

20. august
Dagsorden  
Referat

11. juni

26. marts


2008

4. december

4. oktober

4. august

4. juni

4. maj

4. februar


2007

12. december

12. august